personas kods:
vārds:
uzvārds:
telefons:
nosūt.ārsts:
iestāde:
diagnoze:
maksā NVD:
bērns: , grūtniece: nosūt.id:
apdr.polise:
pol.nr.:
term.:
atbildes: nosūt.ārstam: , pacientam uz pasta adresi:
, e-pasta adresi:
, faksa numuru:
papildinformācija: