Pieprasījuma formas lietošanas instrukcija:

 

Neviens logs nav obligāti jāaizpilda, ja šo formu izmantojat tikai informācijas iegūšanai.

Šī forma, precīzi aizpildīta, var kalpot arī kā laboratorisko izmeklējumu pieprasījums.

Ja šo formu izmantojat laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma sastādīšanai un vēlaties palikt anonīms/-a, un maksātājs esat Jūs pats/-i (nav atzīmēts ne VNC, ne apdrošināšanas polise), pietiek izvēlēties tikai analīzes. Ļoti ieteicams aizpildīt arī lauku ar Jūsu kontakttelefonu.

Ja šo formu izmantojat laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma sastādīšanai un maksātājs ir apdrošināšanas kompānija vai VNC, obligāti jāaizpilda sekojošie lauki:

Ļoti ieteicams aizpildīt kontakttelefona lauku, lai vajadzības gadījumā laboratorija varētu sazināties ar pacientu.

Ja Jums ir pieejams printeris, poga „Drukāt” dod iespēju Jūsu aizpildīto laboratorisko izmeklējumu pieprasījumu izdrukāt. Lai šo lapu izmantotu kā laboratorisko izmeklējumu pieprasījumu, tai jābūt izdrukātai.

 

Analīžu saraksta aizpildīšana un cenu aprēķināšana:

 

Analīzes ir iedalītas kategorijās („Pacienta pieņemšana”, „Hematoloģija”, „Hemostāze” utt.), kuras var atvērt un aizvērt uz klikšķinot uz to nosaukuma (atverot citu kategoriju, atvērtā kategorija aizvērsies). Kad kategorija ir atvērta, izvēlieties Jums interesējošās analīzes, uz tām uzklikšķinot, kuras tad uzrādīsies vienā kopējā sarakstā. Aizverot kategoriju, izvēlētās analīzes uzrādīsies ne tikai kopējā sarakstā, bet arī zem attiecīgās kategorijas.

Lai analīzes no saraksta izņemtu, uz tām vēlreiz jāuzklikšķina.

 

Poga „Cenrādis” atver pilnu sarakstu ar visām E. Gulbja Laboratorijas piedāvātajām analīzēm un to cenām.

Lai notīrītu visus laukus, ieskaitot analīžu kopējo sarakstu, spiediet uz pogas „Notīrīt”.

 

Lai noskaidrotu, kuras analīzes apmaksā apdrošinātāji, pēc analīžu saraksta sastādīšanas, spiediet uz lauka „polise” un no saraksta izvēlieties Jums interesējošo apdrošināšanas polisi. Ja Jums nav apdrošināšanas polises, šo soli izlaidiet.

 

Kad izvēlētas visas interesējošās analīzes, uzspiežot uz pogas „Cenas” atvērsies logs, kurā būs redzams saraksts ar Jūsu izvēlētajām analīzēm un to cenām. Ja būsiet izvēlējies arī apdrošināšanas polisi, apdrošinātāja apmaksātās analīzes uzrādīsies atsevišķā sarakstā. Apdrošinātāja apmaksāto analīžu cenu summa tiks saskaitīta atsevišķi.

Ja Jums ir pieejams printeris, poga „Drukāt” dod iespēju šo sarakstu izdrukāt.

Poga „Aizvērt” šo logu aizvērs.

 

Pogu skaidrojumi:

 

Pieprasījuma formas lapā:

 

Cenu lapā: